Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Αποφάσεις και πρόστιμα του ΕΣΡ

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε τη μεταβίβαση 392.600 μετοχών, συνολικής αξίας 5.100.000 ευρώ,του SKY Ειδήσεις Ντοτ Κομ Α.Ε.Ε. Παροχής Πληροφοριών και Ενημέρωσης στη ραδιοφωνική και τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση Α.Ε.Ε.
Επίσης, επέβαλε πρόστιμο 15.000 ευρώ στο τηλεοπτικό κανάλι EXTRA για την εκπομπή "Πάρτα Ολα" (18/4/2010), λόγω παραπλάνησης κοινού.
Το ΕΣΡ απέρριψε την αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας στο ραδιοφωνικό σταθμό ΜASTER FM του νομού Αχαΐας, ενώ ανακάλεσε τη βεβαίωση νομίμου λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού "Ανάσα και Ρυθμός" του νομού Μαγνησίας, μετά τη διαπίστωση της ΕΕΤΤ ότι ο σταθμός δεν λειτουργεί.

Εξάλλου, το ΕΣΡ απέρριψε την αίτηση της Ενωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας για την ανάκληση κοινωνικού μηνύματος του αντιπυρηνικού Παρατητηρίου Μεσογείου, αναφορικά με τους κινδύνους για την υγεία από την κινητή τηλεφωνία. Η Ενωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας είχε επικαλεστεί δύο λόγους για την ανάκληση του μηνύματος: την κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας αναφορικά με την προβολή εικόνων που συνοδεύουν το μήνυμα και επίσης τη μη ύπαρξη κινδύνων για την υγεία από τη χρήση κινητών τηλεφώνων.Το ΕΣΡ έκρινε ότι δεν συντρέχει κανένας από τους δύο λόγους για την ανάκληση του μηνύματος.
Σύμφωνα εξ άλλου με τα στοιχεία του μετοχολόγιου των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας. στο ΔΣ του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA προστέθηκε ο Μιχαήλ Κεφαλογιάννης του Ευαγγέλου και στον ALTER ως νέος μέτοχος με 1% των μετοχών προστέθηκε ο Γεώργιος Σοφιανός του Νικολάου. Μικρές αυξομειώσεις παρατηρήθηκαν στις μετοχές ορισμένων μετόχων των τηλεοπτικών σταθμών ALPHA και ALTER ήσσονος σημασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: