Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΣΠΕ

Επιβάλλει χαράτσια σε πολ.οικογένειες(με εισόδ.όρια) ο Δήμαρχος Αθηναίων και τα ονομάζει.. μειώσεις!

Νέο πλήγμα για τις πολύτεκνες οικογένειες αποτελεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων που λήφθηκε στη συνεδρίασή του στις 16/2/2011.Το θέμα το οποίο εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Γ. Καμίνης και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γ. Αναγνωστόπουλος, είχε την ακόλουθη περιγραφή « Λήψη απόφασης για τη διατήρηση του οικιακού συντελεστή και του συντελεστή των λοιπών χώρων (επαγγελματικών) τελών καθαριότητας και φωτισμού για τους άπορους, τριτέκνους, πολύτεκνους , μονογονεικές οικογένειες και ΑΜΕΑ με αναπηρία πάνω από 80%.».

Κατά τη συζήτηση του θέματος παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της ΑΣΠΕ και της Ε.Π.Α, για να αναλύσουν τις θέσεις της Συνομοσπονδίας μας και να υπεραμυνθούν με σειρά επιχειρημάτων της διατήρησης της προϋφισταμένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία προβλεπόταν η πλήρης απαλλαγή των πολυτέκνων από την καταβολή των δημοτικών τελών ανεξαρτήτως ορίου οικογενειακού εισοδήματος...


Η τελική απόφαση που λήφθηκε προβλέπει την καθιέρωση εισοδηματικών κριτηρίων για την πλήρη απαλλαγή των πολυτέκνων από την καταβολή των δημοτικών τελών και είναι κατά πολύ δυσμενέστερη από την προηγούμενη απόφαση που είχε παρθεί ομόφωνα προ διετίας με εισήγηση της προκάτοχης Δημοτικής Αρχής, επί Δημαρχίας Ν. Κακλαμάνη. Ειδικότερα η νέα απόφαση προβλέπει: « την πλήρη απαλλαγή από την καταβολή των δημοτικών τελών των πολυτέκνων που διαθέτουν οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 25.000 Ευρώ πρασαυξανόμενο κατά 10.000 Ευρώ για το τρίτο τέκνο , 8.000 Ευρώ για το τέταρτο τέκνο, 6.000 Ευρώ για το πέμπτο τέκνο και 5.000 Ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πέμπτου χωρίς τις προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.». Όσοι υπερβαίνουν τα προαναφερθέντα εοσοδηματικά κριτήρια θα καταβάλουν ολόκληρο το ποσό των δημοτικών τελών χωρί καμία μείωση. (Η διόρθωση της παραγράφου έγινε μετά από τηλ/κή επικοινωνία με τη γραμματεία του δημοτικού Συμβουλίου, η δε απόφαση αναμένεται να καθαρογραφεί και δημοσιευθεί στις 21/2)

Εξυπακούεται ότι διατηρείται το προηγούμενο καθεστώς της πλήρους απαλλαγής για όσους εκ των πολύτεκνων οικογενειών διαθέτουν εισόδημα μικρότερο των αναφερομένων.. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση επικρότησε τις θέσεις της ΑΣΠΕ, και των επιχειρημάτων που ανέπτυξε στην παρέμβασή του ο Αντιπρόεδρος της ΑΣΠΕ κ. Νίκος Φωτόπουλος και αποδοκίμασε και με την ψήφο του την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής.

Συγκεκριμένα ο κ. Φωτόπουλος εξήγησε ότι τελευταία οι πολύτεκνοι έχουν εξομοιωθεί με τους αγάμους αφού καμία διάκριση δεν έγινε υπέρ αυτών σε όλα τα πρόσφατα οικονομικά- φορολογικά μέτρα που επιβλήθηκαν όπως: στην περικοπή μισθών και επιδομάτων, στη φορολογία των ακινήτων, στην καταβολή των τελών κυκλοφορίας κ.α. Επίσης η αύξηση των έμμεσων φόρων και ιδιαίτερα του Φ.Π.Α καθώς και η εκτίναξη του δείκτη τιμών καταναλωτή στο 5,2%, έχουν πλήξει κυρίως τις πολυμελείς οικογένειες, που είναι εξ’ ορισμού υποχρεωμένες να αγοράζουν περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες. Με ιδιαίτερη έμφαση ο εκπρόσωπος της ΑΣΠΕ ανέφερε ότι πολλοί οικογενειακοί προϋπολογισμοί πολυτέκνων έχουν τιναχθεί κυριολεκτικά στον αέρα και πολλές οικογένειες βρίσκονται στα πρόθυρα της εξαθλίωσης. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος που θεσπίζει συλλήβδην ότι οι πολύτεκνοι δικαιούνται της ειδικής φροντίδας του Κράτους και κατ’ επέκταση και της μέριμνας των Ο.Τ.Α., χωρίς εισοδηματικές διακρίσεις. Επίσης ανέφερε ότι προηγούμενες αποφάσεις θέσπισης εισοδηματικών ορίων, από την Πολιτεία καταρρίφθηκαν από το Σ.τ.Ε., κάτι που έκανε και τον έγκριτο Συνταγματολόγο Υπουργό κ. Λοβέρδο να αποσύρει από το πρόσφατο προσχέδιο Νόμου την παράγραφο που ανέφερε τη θεσμοθέτηση ορίου εισοδήματος για την καταβολή των πολυτεκνικών επιδομάτων. Ομοίως ο εκπρόσωπος της ΑΣΠΕ υποχρεώθηκε να αναφερθεί, (ύστερα από το επιχείρημα που προβλήθηκε περί ισότητας και ισονομίας των πολιτών) στην πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία θεωρεί ότι η θέσπιση ευεργετημάτων υπέρ των πολυτέκνων δεν παραβιάζει την αρχή της ισότητας, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση υποχωρεί γιατί στο πρόσωπο των πολυτέκνων εξυπηρετείται το υπέρτερο δημόσιο συμφέρον, λόγω του δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας.

Πέραν των ανωτέρω ο Αντιπρόεδρος της ΑΣΠΕ επεξήγησε ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση θα καταπονούνται αναιτίως οι πολύτεκνοι και θα επιβαρυνθούν υπέρμετρα οι υπηρεσίες του Δήμου γιατί θα υποχρεώνονται στην προσκόμιση κάθε ημερολογιακό έτος των εκκαθαριστικών της Εφορίας, την εξέτασή τους και τη συνεχή υποβολή μεταβολών στη ΔΕΗ των σχετικών δεδομένων. Εξηγήθηκε επίσης ότι η αύξηση των εσόδων από τα δημοτικά τέλη δεν πρόκειται να επιλύσει τα όποια οικονομικά προβλήματα του Δήμου, αφού τα τελευταία είναι ανταποδοτικά και προορίζονται αποκλειστικά, για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών.

Τέλος ο κ. Φωτόπουλος στη σύντομη παρέμβασή του ζήτησε το μέτρο της πλήρους απαλλαγής των πολυτέκνων να ισχύει ισοβίως, δεδομένου ότι η πολυτεκνική ιδιότητα σύμφωνα με το Νόμο 860/79 είναι ισόβια, προτείνοντας μάλιστα σε προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ληφθεί απόφαση για τη μείωση σε ποσοστό 50% των καταβαλλομένων από τους πολύτεκνους στα Νομικά πρόσωπα του Δήμου για τις πάσης φύσεως υπηρεσίες που προσφέρουν, όπως τροφεία σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, δίδακτρα σε δημοτικό Ωδείο ή εργαστήρια τέχνης, σε αθλητικό Οργανισμό κ..λ.π.

Δυστυχώς η Νέα Δημοτική Αρχή ενώ βελτίωσε κατά τη Συνεδρίαση την αρχική της εισήγηση, που προέβλεπε έκπτωση 50% μόνο για όσους είχαν οικογενειακά εισοδήματα μικρότερα των προαναφερόμενων, δεν δέχθηκε όμως να αποσύρει το θέμα που αναφερόταν στους πολύτεκνους και τρίτεκνους, προκειμένου να ισχύει η προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατέστησε έτσι με τη νέα απόφαση της που λήφθηκε κατά πλειονοψηφία δυσμενέστερη τη θέση μεγάλου αριθμού πολύτεκνων οικογενειών , θεωρώντας ότι οι έχοντες και κατέχοντες όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε θα πρέπει να συμμετέχουν στα δημόσια βάρη. Επ’ αυτού η ΑΣΠΕ δεν έχει ασφαλώς καμία απολύτως αντίρρηση, αλλά στη Συνομοσπονδία μας, η οποία εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά, με τα οποία προθυμοποιήθηκε να εφοδιάζει το Δήμο, δεν έχουν καταδεχτεί να εγγραφούν οι έχοντες και κατέχοντες και ως εκ τούτου δεν διαφαίνεται ο κίνδυνος οι εν λόγω να τύχουν κάποιας προνομιακής μεταχείρισης.

http://www.aspe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1464&Itemid=2

Δεν υπάρχουν σχόλια: